GDPR

Organisatie

Advocatenkantoor Campo Juris (BV Advocatenkantoor Campo Juris) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onder “Campo Juris Advocatenkantoor” wordt begrepen:

 • Mr. Van Hecke Reinhard, advocaat aan de balie Gent
 • Mr. Platteau Michaëlla, advocaat aan de balie Gent en Oudenaarde
 • Mr. Martens Dirk, advocaat aan de balie Gent
 • BV Advocatenkantoor Campo Juris, met maatschappelijke zetel te 9041 Gent – Oostakker, Hollenaarstraat 60-62, en te 9040 Gent – Sint-Amandsberg, Antwerpsesteenweg 283-283A, gekend onder KBO nr. 0843.544.167

Contactgegevens

Advocatenkantoor Campo Juris

Antwerpsesteenweg 283-283A, 9040 Gent – Sint-Amandsberg

Het kantoor neemt de bescherming van persoonsgegevens ernstig en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bij vragen omtrent de persoonsgegevens of bij aanwijzingen van misbruik, kan U contact telefonisch contact opnemen (09/357.78.88) of per mail (info@campojuris.be).

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming: Van Hecke Reinhard.

Volgende persoonsgegevens worden omwille van de aard van de dienstverlening en de wettelijke verplichtingen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Financiële gegevens

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens in functie van volgende doelstellingen:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op het advocatenkantoor rust;
 • Ter behartiging van Uw belangen en de levering van diensten;
 • Voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het advocatenkantoor;
 • Het afhandelen van Uw (gebeurlijke) betalingen

Het advocatenkantoor gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Themis: een programma waarmee procedurestukken en documenten van alle dossiers digitaal worden verwerkt, bewaard, geregistreerd en bewerkt.
 • Microsoft Windows business;
 • Microsoft office

Alle systemen en programma’s worden uitsluitend gebruikt voor het beheer en behartigen van het dossier in het belang van de cliënt. 

De persoonsgegevens worden bewaard zolang het belang van de cliënt dit vereist en voor zover dit wettelijk voorgeschreven wordt (thans 5 jaar). Deze termijn wordt evenwel van rechtswege en automatisch aangepast aan de wettelijk voorziene termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden: Advocatenkantoor Campo Juris deelt Uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst tussen advocaat en cliënt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: de cliënt heeft principieel het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de cliënt het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De cliënt beschikt over de mogelijkheid om de persoonsgegevens waarover het advocatenkantoor beschikt, zich te laten toezenden. Een mail aan info@campojuris.be volstaat daartoe.

Advocatenkantoor Campo Juris verwijst U eveneens naar de nationale toezichthouder via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

02/274.48.00

02/274.48.35

commission@privacycommission.be

Greta Verschueren

Greta Verschueren

Administratief medewerker

Uw aanspreekpunt en administratieve duizendpoot

Dirk Martens

Dirk Martens

Advocaat / Medewerker

Advocaat aan de balie Gent sedert 1981

Certificaat Cassatie in Strafzaken

Plaatsvervangend Rechter in de Politierechtbank Oost-Vlaanderen

Arbiter bij CAREN (Cour d’Arbitrage de l’Europe du Nord)

Het gebruik van de mobiele nummers wordt aangemoedigd bij hoogdringende gevallen buiten de kantooruren, of bij praktische afspraken (zittingen, expertises, vacaties enz.).
Het gebruik van de mobiele nummers in andere gevallen wordt ontraden.
Contactnames via sms, messenger, whatsapp of andere social media worden gebruikelijk niet beantwoord.

Michaëlla Platteau

Michaëlla Platteau

Advocaat / Medewerker

Advocaat aan de balie Gent sedert 2006, alsook aan de balie Oudenaarde sedert 2016

Certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht

Het gebruik van de mobiele nummers wordt aangemoedigd bij hoogdringende gevallen buiten de kantooruren, of bij praktische afspraken (zittingen, expertises, vacaties enz.).
Het gebruik van de mobiele nummers in andere gevallen wordt ontraden.
Contactnames via sms, messenger, whatsapp of andere social media worden gebruikelijk niet beantwoord.

Reinhard Van Hecke

Van hecke reinhard

Advocaat / Zaakvoerder

Advocaat aan de balie Gent sedert 2002

Certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht

Certificaat Cassatie in Strafzaken

Het gebruik van de mobiele nummers wordt aangemoedigd bij hoogdringende gevallen buiten de kantooruren, of bij praktische afspraken (zittingen, expertises, vacaties enz.).
Het gebruik van de mobiele nummers in andere gevallen wordt ontraden.
Contactnames via sms, messenger, whatsapp of andere social media worden gebruikelijk niet beantwoord.