Het kantoor beschikt over de vereiste kennis, ervaring en bekwaamheid om U in volgende materies bij te staan.

Aansprakelijkheidsrecht:

 • Verkeersaansprakelijkheid
 • Onrechtmatige daad
 • Beroepsaansprakelijkheid (aannemers, architecten, geneesheren, enz.)
 • Overheidsaansprakelijkeid

 

Strafrecht en strafprocesrecht:

 • Voorlopige hechtenis
 • Strafrechtelijke verdediging voor Politierechtbanken, Correctionele rechtbanken en Hof van Assisen
 • Burgerlijke partijstellingen
 • Sociaal, fiscaal, economisch en internationaal strafrecht
 • Bijstand bij strafuitvoering

 

Goederenrecht:

 • Eigendomsrecht (koop-verkoop, erfdienstbaarheden, mede-eigendom,…)
 • Huurrecht (gemene huur, woninghuur, handelshuur)
 • Pachtwetgeving
 • Bouwgeschillen (bemiddeling, expertises,…)

 

Personen- en familierecht:

 • Echtscheidingen
 • Dringende en voorlopige maatregelen
 • Huwelijksvermogensrecht (wijzigingen, vereffeningen en verdelingen)
 • Jeugdrecht
 • Alimentatievorderingen
 • Omgangsregelingen
 • Erfrecht (nalatenschappen, vruchtgebruik,…)

 

Gerechtelijk recht:

 • Beslagprocedures
 • Schuldbemiddeling

 

Sociaal recht en sociaal zekerheidsrecht:

 • Geschillen werkgevers – werknemers
 • Ontslagrecht

 

Administratief recht:

 • Bouwvergunningen
 • Milieu- en bouwmisdrijven
 • Raad van State

 

Handels- en consumentenrecht:

 • Invorderingen van facturen
 • Adviezen aangaande faillissementen en continuïteit van de onderneming
 • Handelspraktijken
 • Stakingsvorderingen

 

Voor andere gespecialiseerde materies onderhoudt het kantoor nauwe banden met kantoren gespecialiseerd in deze materies.